Bij het Hypnotic Charisma laboratorium zijn we voortdurend op zoek naar manieren om jouw leven te verbeteren. Daarom willen we de gelegenheid niet voorbij laten gaan om wat geheimen met je te delen over de charismatische presentaties van Steve Job. Deze geheimen komen uit boek van Carmine Galllo ‘The Presentation Secrets of Steve Jobs: How to get Insanely Great in Front of Any Audience’

Een vertaald citaat: “Lee Clow, voorzitter van de TBWA/Chiat/Day, het agentschap achter de meest opvallende advertentiecampagnes van Apple heeft eens over Jobs gezegd: ‘Vanaf het moment dat hij kind was heeft Steve gedacht aan producten die de wereld zouden kunnen veranderen.’

Daarin ligt de sleutel om Jobs te begrijpen. Zijn charisma is het resultaat van een grote, maar opvallend eenvoudige visie – maak van de wereld een betere plaats. Jobs overtuigde zijn programmeurs dat ze samen de wereld veranderden, een morele keuze maakten ten opzichte van Microsoft en het leven van de mensen beter maakten… Waar sommige mensen een IPod zien als muziekspeler, zag Jobs een wereld waarin mensen gemakkelijk toegang krijgen tot hun favoriete muziek en waarbij ze deze muziek met zich kunnen meedragen waar ze ook naar toegaan om hun leven te verrijken.”

Zie je hoe je jezelf in een charismatisch persoon kunt transformeren? Het verschil zit in de verbeeldingskracht en de overtuiging! Herinner je je dat Prof. Hilgard hypnose gedefinieerd heeft als ‘geaccepteerde verbeeldingskracht’? Het is de beste definitie van hypnose die we tot nog toe zijn tegengekomen.

Voel het verschil tussen een presentatie van een stuk technologie als een levendige, levensverrijkende ervaring in plaats van slechts een gadget. Dat gevoel is waar het charisma in zit. Als je deze kwaliteit van bewustzijn in anderen oproept presenteer je jezelf als charismatisch. Dat is het geheim van Steve Jobs. Nu ken je dit geheim ook.

Tussen haakjes, mijn partner in Hypnotic Charisma, Ralph Benko had eens een toevallige ontmoeting met Steve Jobs in de buurt van het hoofdkantoor van Apple. Steve nuttigde al mopperend een bevroren yoghurt uit een winkel tegenover zijn kantoor. En weet je wat? Steve Jobs in gerimpelde spijkerbroek, ongeschoren, zag er net zo oncharismatisch uit als Norma Jean Baker als zij zich niet ‘neerzette’ als Merlyn Monroe zoals het verhaal verteld wordt door Olivia Fox Cabane  en dat is opgenomen in het E-boekje Hypnotisch Charisma Introductie.

Charisma is echt iets dat je aan en uit kunt zetten. En je weet dat je dit kunt doen met behulp van hypnose. Een voorbeeld: “Steve Jobs had een commanderende aanwezigheid. Zijn stem, gebaren en lichaamstaal communiceerden autoriteit, vertrouwen en energie…”De woorden die Jobs gebruikte om een product te beschrijven zijn vanzelfsprekend belangrijk, maar het is de stijl waarmee hij de woorden neerzette. Hij benadrukte sleutelwoorden in elke paragraaf, gaf extra nadruk op de meest belangrijke woorden in een zin. Hij maakte uitgebreide gebaren om de verbale inhoud kracht bij te zetten. Klinkt het bekend? Ik denk het wel.

Ons werk en onze trainingen gebruiken hypnose om jouw innerlijke charisma stap voor stap te cultiveren om de juiste woorden te leren kiezen (Subtekst), om je stem op de juiste wijze te gebruiken (per-sona) en om de juiste lichaamstaal in te zetten (power poses) en op nog andere wijzen. Zo kun je jezelf hypnotisch voorzien van een afdwingende aantrekkelijkheid die anderen kan charmeren en inspireren.

Charisma. Maak het van jou.De sleutel tot de schatkist van charisma ligt voor je hier en nu.