Hypnose, de Jedi Mind Trick! Het huidige nummer van The New Yorker heeft een, goed, fabelachtig artikel van Kathryn Schulz getiteld Fantastische Beasts and How to Rank Them. Het is een reflectie over hoe je de waarschijnlijkheid kunt rangschikken onder onmogelijkheden (zoals eenhoorns, zeemonsters of de Abominable Snowman). Daarin merkt ze op:

Wat lijkt meer kans van te slagen te hebben: Harry Potter’s vermogen om ergens uit het niets te verschijnen of Obi-Wan Kenobi’s Jedi mind trick? Als je het mij vraagt, is het natuurlijk een hersentruc, met analogieën in het echte leven van charisma en hypnose, om nog maar te zwijgen van het feit dat hij er niet in slaagt om belangrijke natuurkundige wetten te trotseren.

Een ander woord voor een dergelijke vorm van verplaatsen is teleportatie.

En even terzijde, laat het opgemerkt worden dat ondanks het scepsis van mevrouw Schulz, quantumfysici er onlangs in geslaagd zijn om een foton door quantum entanglement  in de kosmos te teleporteren, iets dat Einstein “spooky action at a distance.” noemde. Verder zijn kwantumfysici er ook in geslaagd om hele atomen te teleporteren – veel groter dan fotonen – kortere afstanden zonder theoretische barrière om ze door het gehele universum te sturen.

Zo wordt het onmogelijke – teleportatie – plotseling niet alleen mogelijk, maar ook echt. Hoeveel meer reëeler is een Jedi mind trick,”met zijn echte analogieën van charisma en hypnose”.

Maar wacht.

Charisma en hypnose zijn geen “analogie”. Ze zijn een echte deal “Jedi mind trick”. Met hypnose kun je je charisma cultiveren.

Zoals StarWars. com aangeeft: “Een ervaren Jedi kan de Kracht gebruiken om een suggestie te in de hoofden van de mensen die ze tegenkomen te planten en hen aanmoedigen om aan de wensen van de Jedi’s te voldoen”.

Hypnose wordt vaak “de kracht van suggestie” genoemd.

Zoals Merrill Douglas schrijft op Discover-e, gepubliceerd door de Universiteit van Binghamton, in The power of suggestion: Psychologen onderzoeken manieren om hypnose tot een effectievere therapeutische techniek te maken:

In de populaire gedachtegang gaat een persoon die zich onderwerpt aan hypnose in een trance. De persoon volgt dan slaafs de commando’s op van de hypnotiseur, bijvoorbeeld om als een kip te kakelen, gebeurtenissen uit de kindertijd te herhalen of een blijvende afkeer van sigaretten te ontwikkelen. Wanneer de persoon “ontwaakt” vergeet hij of zij alles wat er tijdens de sessie is gebeurd.

Hypnose is in feite helemaal niet zo, zegt Steven Lynn, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Binghamton. Hij heeft een groot deel van zijn carrière gewijd aan het creëren van een duidelijk, wetenschappelijk inzicht in vraagstukken rondom hypnose. Een persoon die goed reageert op hypnose neemt een actieve rol op zich in plaats van passieve rol en werkt samen met de hypnotiseur. Hypnose omvat dat de deelnemer in het denken en verbeelden meegaat met wat wordt voorgesteld, op een verwachtingsvolle wijze” zegt hij.

Zoals we al eerder hebben gezegd: hypnotiseur Michael Yapko, Ph.D. schreef “Treating Depression With Hypnose’ (vertaling: het behandelen van depressie met hypnose) “Ernest Hilgard, Ph.D., een van de ware grootheden in dit veld, beschreef hypnose aan mij als  “overtuigde verbeelding,” Dat is een zeer scherpzinnige omschrijving waarmee de essentie van hypnose is vastlegt “.

Het is in feite zoals Napoleon zei,”Ja, verbeelding regeert de wereld”.

Door het gebruik van “overtuigde verbeelding” – hypnose – te gebruiken maak je gebruik van de Kracht.

We hebben ons intensief gefocust om je twee “Jedi mind tricks” ter beschikking te stellen. Een is de  truc van het jonger en mooier worden (niet alleen psychisch maar ook fysiek) bij HypnoticBeauty.nl en de andere is om charisma te ontwikkelen. Charisma wordt gedefinieerd als “dwingende aantrekkelijkheid of charme welke devotie in anderen kan inspireren”.

Laat je dus trainen met twee van die fantastische Jedi Arts: lichamelijk jonger en mooier worden en charme ontwikkelen welke devotie in anderen kan inspireren. Een gratis voorbeeld kun je beluisteren via het gratis lidmaatschap op de Hypnose Community.

Warme groet,

Wendy

Moge de Kracht bij je zijn.